Rozpočty, závěrečný účet

Rozpočty

Návrh rozpočtu od roku 2018

Rozpočtová opatření 2023

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtová opatření 2022

Rozpočtová opatření 2021

Rozpočtová opatření 2020

Rozpočtová opatření 2019

Rozpočtová opatření 2018

Rozpočtová opatření 2017

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2020

Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet za rok 2022

Závěrečný účet za rok 2022

FIN2-12M

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Inventarizační zpráva

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Troskotovice

Rozvaha ZŠ a MŠ Troskotovice

Příloha ZŠ a MŠ Troskotovice

Střednědobý výhled