Farnost

Kostel sv. Václava v Troskotovicích spadá pod Farnost Miroslav.

Dále pod farnost Miroslav spadají tyto kostely:

– Kostel sv. Petra a Pavla v Miroslavi
– Kostel sv. Markéty v Suchohrdlech u Miroslavi
– Kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi
– Kostel sv. Mikuláše v Mir. Knínicích
– Kaple v Dolenicích

Duchovním správcem je pan farář Mgr. Pavel Merta.

Nedělní Bohoslužby se v Troskotovicích konají ve 14. hodin.

Farnost spolupořádá několik akcí: např. Boží tělo v Miroslavi, Hody v Kašenci, Suchohrdlech, Miroslavi, Troskotovicích, výstavu Poděkování za úrodu, zájezdy na poutní místa…

Statické zajištění a výměna klempířských prvků v troskotovickém kostele

Práce provedené v roce 2015 podstatně přispěly k záchraně statiky objektu kostela, neboť bylo provedeno celkové obepnutí a utažení lan zasekaných ve stěnách kostela.

Na kostele byly vyměněny klempířské prvky, byly provedeny nové svody, které na straně směrem ke středu obce byly v ležaté kanalizaci zaústěny do již vybudované obecní kanalizace. Zbývající svody na opačné straně kostela budou uloženy do ležaté kanalizace po vybudování obecní přípojky pod konstrukcí vozovky mezi školou a ohradní zdí fary.

Práce byly provedeny dle schválené projektové dokumentace. V interiéru kostela došlo k instalaci lana do stěny kruchty, a tak byl kostel stažen i v jedné třetině délky v místě za věží kostela. Svislé trhliny byly zapraveny a zainjektovány.  

Objekt je chráněn jako kulturní památka České republiky a poděkování také patří Ministerstvu kultury ČR a Jihomoravskému kraji za finanční podporu zmíněných oprav. Stojí za pozornost, že už jsou opraveny kostely v Litobratřicích a sousedních Jiřicích u Miroslavi. Bylo by velmi pěkné, kdyby se pokračovalo stejným způsobem i na troskotovickém kostele.

Mgr. Pavel Merta

V Troskotovicích 4. 7. 2016