Odpadové hospodářství

V Troskotovicích funguje systém separovaného sběru odpadů, kdy každá domácnost bydlící v domě má k dispozici popelnici na plast a papír o objemu 240 l a kompostér na bioodpad. V katastru obce je šest sběrných míst. Kromě papíru, plastu a skla je zde možné uložit drobný kov, olej a textil. V průběhu měsíců duben – listopad je občanům k dispozici velkoobjemový kontejner o objemu 22 m3, který je průběžně umísťován na deset různých stanovišť v katastru městyse. Jedenkrát až dvakrát ročně probíhá sběr nebezpečného odpadu a pneu. Na úřadu městyse se celoročně vybírá veškeré vysloužilé elektro.

Placení poplatku za odpad

Je možné platit hotově na úřadě městyse, nebo na účet městyse.  Číslo účtu je 4851287319/0800, variabilní symbol je číslo domu. Za komunální odpad se platí stanovená částka za osobu na aktuální období. U objektů, kde nejsou trvale hlášené žádné osoby a u rekreačních chat se platí stanovená částka za objekt na aktuální období. Aktuální sazba poplatku je 500 Kč za osobu a rok a 500 Kč u objektů, kde nejsou trvale hlášené žádné osoby.

Obecně závazná vyhláška městyse Troskotovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Kalendář svozu odpadů 2024

Informace o odpadovém hospodářství za rok 2023

Informace o odpadovém hospodářství za rok 2022

Projekt Operačního fondu Životního prostředí Zkvalitnění nakládání s odpady byl ukončen.