Hasiči

Hasiči

Rozdíl mezi JSDH a SDH
Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDH a SDH vůbec neví, nebo nepostřehnou dostatečný rozdíl.  Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto „dělení“ ví,  ale ne vždy přesně chápou v čem přesně tento rozdíl vězí.

JSDH Troskotovice (JPO V) – Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je zřizována městysem  (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).
Jinými slovy: Jednotka požární ochrany, jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se každoročně speciálním školením a jsou podrobeni lékařským prohlídkám. 

SDH Troskotovice – Sbor dobrovolných hasičů, je spolek pracující na úseku požární ochrany  (viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.) 
Jinými slovy: Spolek, pracující s mládeží, pořádající kulturní a společenské akce, hasičské závody a mnohé další …

Spolupráce SDH a JSDH Troskotovice
Mezi těmito subjekty probíhá tak těsná spolupráce, že oba spojuje v jeden celek. Všichni členové SDH jsou zároveň zařazeni i v JSDH. Nutno poznamenat že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v  subjektu druhém. 

Evidence pálení
Slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru : paleni.izscr.cz

Více informací najdete na facebooku