Přijaté dotace

Finanční dotace poskytnuté Městysu Troskotovice z Programu rozvoje venkova:

V roce 2023 na pořízení vybavení kulturního domu (rekonstrukce pódia, pořízení venkovního mobiliáře, vybavení šatny, regálů, notebooku a projektoru).

Finanční dotace poskytnuté Městysu Troskotovice z rozpočtu JmK:

  • v roce 2021 na akci Dovybavení JSDH Troskotovice,
  • v roce 2021 na akci Podpora provozu venkovských prodejen.

Elektronický katalog sociálních služeb JmK:

http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

Finanční dotace poskytnutá Nadací ČEZ v roce 2022 na projekt „Stromy pro Troskotovice“