Přijaté dotace

Finanční dotace poskytnuté Městysu Troskotovice z rozpočtu JmK:

  • v roce 2021 na akci Dovybavení JSDH Troskotovice,
  • v roce 2021 na akci Podpora provozu venkovských prodejen.
logo JMK

Elektronický katalog sociálních služeb JmK:

http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

logo

Finanční dotace poskytnutá Nadací ČEZ v roce 2022 na projekt „Stromy pro Troskotovice“

.