Místní poplatky

Placení místních poplatků

Komunální odpad

Je možné platit hotově na úřadě městyse, nebo na účet městyse.  Číslo účtu je 4851287319/0800, variabilní symbol je číslo domu. Za komunální odpad se platí stanovená částka za osobu na aktuální období. U objektů, kde nejsou trvale hlášené žádné osoby a u rekreačních chat se platí stanovená částka za objekt na aktuální období. Aktuální sazba poplatku je 500 Kč za osobu a rok a 500 Kč u objektů, kde nejsou trvale hlášené žádné osoby. Viz Vyhláška 1/2021 systém odpadového hospodářství.

Poplatek za psy

Je možné platit hotově na úřadě městyse, nebo na účet městyse. Číslo účtu je 4851287319/0800, variabilní symbol je číslo domu. Aktuální sazba je 100 Kč za jednoho psa. Viz Vyhláška 1/2022 o místním poplatku ze psů.