Dobrovolné svazky obcí

Městys Troskotovice je členem následujících svazků obcí:

Místní akční skupina Podbrněnsko

Místní akční skupina (zkráceně MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Společenství je založeno na budování místního partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. MAS Podbrněnsko zahrnuje území 35 obcí vč. Troskotovic.

Sdružení obcí Čistá Jihlava

„Mikroregion“ Čistá Jihlava byl založen za účelem koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v působnosti „DSO Čistá Jihlava“.

Oznámení o zveřejněných dokumentech

Oznámení o zveřejněných dokumentech

SZVO Daníž

Cílem svazku obcí Daníž je vytvoření předpokladů pro rozšíření a zkvalitnění vinařství a šetrného turistického ruchu včetně rozšíření kontaktů s obcemi Rakouska.

Oznámení o zveřejněných dokumentech 

DSO Zapálaví

VaK Znojmesko 

Městys je členem Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, který provozuje vodovod a splaškovou kanalizaci v Troskotovicích.

Oznámení o zveřejněných dokumentech

Oznámení o zveřejněných dokumentech