Úřední deska

Vyvěšeno
Platnost
Jednací číslo
Složka
Název a anotace
Vyvěšeno: 1.6.2023
Platnost: 17.6.2023
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností

VaK Znojemsko – Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2022 Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního...

Vyvěšeno: 30.5.2023
Platnost: 8.6.2023
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností

Pozvánka na zasedání ZMT

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice

Vyvěšeno: 29.5.2023
Platnost: 13.6.2023
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností

Záměr městyse nájmu

Záměr městyse nájmu

Vyvěšeno: 24.5.2023
Platnost: 8.6.2023
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností

Záměr městyse

Záměr městyse prodeje

Vyvěšeno: 22.5.2023
Platnost: 6.6.2023
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí Celková situace stavby

Vyvěšeno: 29.4.2023
Platnost: 31.12.2023
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností

Záměr městyse prodeje

Záměr městyse prodeje

Vyvěšeno: 25.4.2023
Platnost: 31.12.2023
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností

Návrh závěrečného účtu městyse Troskotovice za rok 2022

Návrh závěrečného účtu FIN2-12M Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz zisku a...

Vyvěšeno: 6.3.2023
Platnost: 30.6.2023
Jednací číslo:
Složka: Ostatní zprávy
Vyvěšeno: 30.8.2022
Platnost: 31.12.2024
Jednací číslo:
Složka: Ostatní zprávy
Vyvěšeno: 11.5.2022
Platnost: 11.5.2032
Jednací číslo:
Složka: Ostatní zprávy
Vyvěšeno: 24.10.2018
Platnost: 31.12.2030
Jednací číslo:
Složka: Ostatní zprávy
Vyvěšeno: 1.1.2018
Platnost: 31.12.2030
Jednací číslo:
Složka: Ostatní zprávy