Informace k záměru výstavby rychlodráhy Brno-Znojmo

Přikládáme materiál ke studii proveditelnosti železničního spojení Brno – Znojmo. Jedná se o záměr, který zatím není součástí hlavního strategického dokumentu JmK Zásady územního rozvoje JmK.

6.6. proběhne na kraji schůzka, kde nám budou sděleny další podrobnosti. Budeme mít dotazy k možnosti vhodnějšího umístění (nyní navržená trasa protíná lesík Boubín a vede těsně kolem Střelnice, zároveň vede kolem nově navrženého biocentra u Třešňovky), uvažované podobě trati (oplocení), umístění a počtu přejezdů atd. Případné Vaše dotazy pište na e-mail mistostarosta@troskotovice.cz.

Zápis z jednání 21. 4. 2023 prezentace studie zástupcům obcí