#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Historie

Historie slovem a datem

Když jsme toto takto ustanovili, přidali jsme desátek, jenž náleží k městu Čáslavi, a ve vsi zvané Zhořelík (Hořelice ?). Ten má být placen ve výši šesti denárů k výživě kanovníků, kteří tamtéž slouží Bohu. Kromě toho desátý peníz ze všech soudních poplatků z hradů Žatce a obou Boleslavi. Ze všech statků patřících k uvedeným hradům, kde je obdělávána panská (tj. knížecí) půda, desátý snop a desetinu ze všeho dobytka, velkého i malého, který se chová na týchž statcích. Ty však, které byly široko daleko v obvodu těchto hradů rozděleny mezi četné osadníky a rolníky, mají platit desátý hrnec medu a desátý denár jako daň míru. Přidali jsme také dvůr Lysou po smrti jeho správce Mutiše. Zařídili jsme také kanovníkům téhož kostela každoroční hostinu, která se lidově nazývá harmue (tj. zádušní hostina), ze vsi Žiželic, na památku mé matky Boženy. Pevně jsme ustanovili, že toto má být kanovníkům téhož kostela odváděno z České země. Na Moravě pak (má být odváděn) desátek z hradů Rokytnice, Znojma a Bítova, který činí z každého šest denárů. Kromě toho dáváme desátý denár z prodeje lidí a desátek z trhu na všech místech patřících k jmenovaným hradům. Na řece, která se nazývá Dyje, pak desetinu cla ze všech mostů. Když jsme se poradili o potřebách téhož kostela, přidali jsme kromě toho k pořízení zemědělského nářadí, kdyby se ho snad nedostávalo, a k nakoupení oděvů pro kanovníky toto: Olomouc zaplatí ročně jednu hřivnu a dva voly, Přerov jednu hřivnu a dva voly, Spytihněv půl hřivny a jednoho vola, Hodonín půl hřivny a jednoho vola, Břeclav půl hřivny a jednoho vola, Strachotín půl hřivny a jednoho vola, Rokytnice jednu hřivnu a dva voly, Znojmo jednu hřivnu a dva voly, Brno jednu hřivnu a dva voly, Pustiměř jednu hřivnu a dva voly. Dali jsme také tamtéž vesnice Blatnici, Pregnici (?), Na Louce, Sovolusky, Na Vráně, Dolné(?), nádrž na ryby, která se lidově nazývá slap, a přilehlé rybníky i s hájem, Mikulčice, Prusy, Troskotovice, Drnovice, Pavlov, Na Hrádku, Betharíntich (?), Bantice, Plešice, Mašovice, Šanov. K tomu také připojujeme co nejpřísnější rozhodnutí naší moci, aby nikdo z lidí, kteří patří řečenému kostelu v Cechách nebo na Moravě, nebyl povinen daněmi, desátky, stavbou hradů nebo mostů nebo jinými službami nikomu jinému nežli pouze klášteru a proboštovi, který ho řídí.
A já, Šebíř, z boží milostí pražský biskup, účastník a pravý svědek tohoto ustanovení, spolu s Meinhardem, N. a těmito zbožnými kaplany: Bohosudem, Podivou, Makem, Božíkem a mnoha jinými, před živým a pravým Bohem a jeho strašným soudem (to) dosvědčujeme a bráníme věčnou kletbou, aby žádný z nástupců téhož našeho knížete Břetislava nebo jiná lidská osoba se neodvážila to, co bylo týmž knížetem darováno, odepřít a porušit ustanovení. Kdyby se však objevil nějaký porušovatel tohoto úmyslu, nechť je navěky zatracen, pozná, že boží světci, dvanáct apoštolů, mučedníci Václav, Benedikt, Jan, Matouš, Izák, Kristin a vyznavači a panny jsou nyní i v budoucnu jeho nepřáteli a nechť je s ďáblem a jeho služebníky a se zrádcem Jidášem a těmi, kteří pravili k Pánu Bohu: "Odstup od nás, nechceme poznat tvé cesty", spálen v propasti pekelné a obrácen v nic nechť bezbožný zahyne.


Historie v obrazechVytvořeno: 20. 4. 2016
Poslední aktualizace: 20. 4. 2016 15:23
Autor: