Hlášení rozhlasu 27.11.2023

  1. Srdečně zveme všechny spoluobčany na tradiční Rozsvěcování vánočního stromu, které se koná v neděli 3.prosince od 16té hod. Troskotovičtí senioři rozsvítí vánoční strom a koledami zahájí advent.
  2. Římskokatolická farnost Troskotovice oznamuje, že v neděli 3.prosince od 14té hod., na první neděli adventní, budou v kostele sv. Václava žehnat zájemcům (kteří si přinesou) adventní věnečky.
  3. Zdravotní středisko Jiřice, MUDr. Svobodová oznamuje, že ve středu 29.11. bude po 10té hod. ordinovat v Troskotovicích.
  4. Paní Eliška Ševčíková přijímá objednávky na adventní a vánoční dekorace.