Hlášení rozhlasu 22.6.2023

Římskokatolická farnost Troskotovice oznamuje, že nedělní mše svatá se 25. června slouží v kostele sv. Václava od 11.00 hod.