Hlášení rozhlasu 21.12.2023

Poplatky na rok 2024

  • svoz odpadů ve výši 500 Kč / fyzická osoba přihlášení k trvalému pobytu, nebo nemovitost kde není přihlášená žádná fyzická osoba,
  • poplatek ze psů ve výši 100 Kč za každého jednoho,

je možné hradit od 10. ledna 2024 hotově v kanceláři úřadu, případně bezhotovostním převodem na účet 4851287319/0800, VS je číslo popisné.