archiv

Úřední deska

1.6.2023

VaK Znojemsko – Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2022 Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního...

Číst více

30.5.2023

Pozvánka na zasedání ZMT

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice

Číst více

29.5.2023

Záměr městyse nájmu

Záměr městyse nájmu

Číst více

24.5.2023

Záměr městyse

Záměr městyse prodeje

Číst více

22.5.2023

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí Celková situace stavby

Číst více

29.4.2023

Záměr městyse prodeje

Záměr městyse prodeje

Číst více

25.4.2023

Návrh závěrečného účtu městyse Troskotovice za rok 2022

Návrh závěrečného účtu FIN2-12M Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz zisku a...

Číst více

24.4.2023

Finanční úřad pro JmK

Veřejná vyhláška Informační leták pro poplatníky

Číst více