Živý region Podbrněnsko

Živý region směřuje k vytváření bio regionů, ve kterých významná část lokálních hráčů spolupracuje na udržitelném hospodaření s místními zdroji. Tímto posílí a rozvine kvalitu i kvantitu lokální produkce a lokální spotřeby ekologických potravin a inspiruje tak další mikroregiony v ČR. Více viz zivy-region.cz.

V Troskotovicích se v rámci projektu uskutečnili dva kulaté stoly (4.12.2023 a 10.1.2024) s místními zástupci zemědělců, myslivců a občanů za účelem vhodné péče o krajinu, posílení biodiverzity, podpory vzácných a ohrožených druhů v krajině Troskotovic a opatření k podpoře vybraných vlajkových druhů ptáků zemědělské krajiny, které se na území Troskotovic nacházejí. Níže naleznete zprávu a prezentace z kulatého stolu č. 2.

Zpráva z kulatého stolu 10.1.2024

Návrhy opatření pro podporu ptactva v Troskotovicích

Prezentace z druhého kulatého stolu