Obnova části lesa „Boubín“

V týdnu od 29. 1. budou zahájeny práce v lokalitě „Boubín“. Městys Troskotovice byl vyzván Lesy ČR s.p. k odstranění napadených stromů v části lesa parc. č. 1711,1703 a 1714. Jedná se o část lesa na pravé straně při příchodu do lesa směrem od obce (viz oranžově ohraničená plocha v mapce). Během následných projednávání Ing. Procházka z Odboru životního prostředí, vzhledem k velmi špatnému stavu lesa a možnému nebezpečí při pádu stromů, doporučil jeho kompletní obnovu profesionální firmou. Všechny jasany, olše i topoly budou vytěženy.

Bude provedena výsadba dubu letního a dalších doprovodných dřevin, tak aby vznikl dlouhověký, odolný les. Některé stávající olše budou ponechány ke zmlazení. Prostor bude zaplocen, budou provedeny povrchové úpravy vč. přípravy půdní frézou a dojde k zalesnění celé paseky. K realizaci obnovy byly osloveny firmy, které doporučil hajný Ing. Ludin (Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice). Vítěz výběrového řízení, RKM Wood s.r.o., zajistí i následnou péči po dobu pěti let. Městys se domluvil s firmou, že bude možný odkup dřeva občany přímo na místě. O podrobnostech k možnosti odkupu dřeva budeme informovat.