Miroslávka

V nejbližších květnových dnech bude zahájen projekt „Miroslávka, Troskotovice, v ř.km 4,300-5,525, úprava toku“.

Úprava trasy koryta