Elektrifikace Jihomoravského kraje

Dne 21.4.2023 se na KÚ JmK uskutečnila schůzka na téma modernizace železniční infastruktury v oblasti Znojemska, Pohořelicka, Krumlovska, Ivančicka a Břeclavska včetně plánovaného železničního spojení Brno – Znojmo. Přítomným Správa železnic představila formou prezentace celkem 5 variant pod příslibem zaslání podrobnějších informací na e-mailové adresy úřadů. Po prezentaci následovala četná diskuse. Připomínek bylo mnoho a ani v jednom případě nezazněl souhlas s prezentovanými informacemi.  Záměr by mj. znamenal rychlejší spojení z Pohořelic, kde má být zastávka, do Brna. Samozřejmě však nelze souhlasit s blízkým umístěním u obce či ohrožením chráněné památky Troskotovického dolního rybníka či okolního lesíku „Boubín“, popř. ohrožením chráněných druhů živočichů, jako je v katastru sídlící orel mořský.

Na adrese Jihomoravského kraje jsme písemně urgovali zaslání podrobnějších informací, které nám byly slíbeny a zatím jsme je neobdrželi. Tyto informace nejsou zatím nikde kompletně zveřejněny. Přikládáme variantu 5 kolující po internetu. Jakmile se nám podaří získat další údaje, s určitostí je zveřejníme, aby občané měli konkrétní informace.

varianta 5