#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a jednací řády

 

Místní vyhlášky  
Vyhlášky: Účinnost
   
OZV 1/2021 systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV 1/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 23.3.2020
OZV 1/2019 o místních poplatcích 1.1.2020
Řád veřejného pohřebiště 15.8.2019
Ceník pozemků 27.7.2019
OZV 1/2018 o místních poplatcích 3.1.2018, pozbytí platnosti 31.12.2019

OZV 2/2018 o systému odpadů

3.1.2018, pozbytí platnosti 31.12.2021
OZV 1/2017 - o nočním klidu 25.3.2017
Nařízení 3/2015 - tržní řád 1.5.2015
OZV 2/2015 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1.5.2015
   
Důležité zákony a vyhlášky  
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:  
Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
   
Jednací řády  
Jednací řád zastupitelstva městyse Troskotovice  
Jednací řád Finančního výboru  
Jednací řád Kontrolního výboru