#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Sociálně právní ochrana dětí


DÍTĚ – SVĚDEK DOMÁCÍHO NÁSILÍ = OBĚŤ = OHROŽENÉ DÍTĚ

Právo dítěte na poskytnutí všestranné ochrany v případech domácího násilí je zakotveno také v Úmluvě o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.). Podle čl. 19 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte jsou smluvní státy Úmluvy o právech dítěte povinny přijmout všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě. Stát tudíž nese odpovědnost za zabezpečení ochrany všech dětí před jakýmikoliv formami násilí, včetně různých forem domácího násilí.


OSPOD - Orgán sociálně právní ochrany dětí
- orgánem sociálně právní ochrany dětí je Úřad městyse Troskotovice

SPOD - Sociálně právní ochrana dětí
- sociálně právní ochranu dětí vykonává starosta


Metodika SPOD

Kontakty na MÚ Pohořelice - Odbor sociální a zdravotní

 

 

"Komunitní plán sociálních služeb ORP Pohořelice 2019 - 2021"

http://www.pohorelice.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-orp-pohorelice-2019-2021