#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Vykopávky z doby bronzové


Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

V r.1997 byl prováděn archeologický výzkum kruhového objektu v severovýchodní části katastru Troskotovic.Kruhový příkop byl objeven v minulých letech díky letecké archeologické projekci. Výzkumné práce vedl dr.Jaromír Kovárník,Csc., z Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Na odkrytém půdorysu byla potvrzena existence nepravidelného kruhového příkopu o průměru téměř l00 m/šířce asi 5m a hloubce ne-celého půldruhého metru.Uvnitř objektu bylo umístěno 30 jam kru-hového půdorysu, sloužících pravděpodobně k uchování obilí. Cenné byly též 3 hroby s uloženými milodary.
Na základě výsledků průzkumu je dle dr.Kovárníka možno zařadit celý areál do únětické kultury starší doby bronzové(1900-1600 př. n.l.).Kruhové příkopy měly ve své době pravděpodobně velmi důle-žitou úlohu správního a možná i kulturního střediska.
(Text je převzat z Místního zpravodajství 10.10.1997).
Na území archeologického zájmu se zjištěnými arch.nálezy jsou veškeré zemní zásahy vč. změny kultury pozemku možné po vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče a Památkového ústavu v Brně.
Na území s předpokládaným nebo možným výskytem archeologických nalezišť jsou větší a rozsáhlejší zemní zásahy možné po vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče a Památkového ústavu Brno.
Podklady pro tuto stát vč. zákresů nalezišť a hranic ÚAZ mi přes několikerou urgenci a příslib nebyly dosud zaslány (Jm.mu zeum ve Znojmě).Proto bude tato stát upřesněna vč.zákresů ve výkresu zájmového území 1:10 000 až v návrhu ÚPN SÚ.