#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Statické zajištění a výměna klempířských prvků kostela sv. Václava v Troskotovicích

Typ: ostatní
Kostel sv. Václava

Statické zajištění  a výměna klempířských prvků

Práce provedené v roce 2015 podstatně přispěly k záchraně statiky objektu kostela, neboť bylo provedeno celkové obepnutí a utažení lan zasekaných ve stěnách kostela.

Na kostele byly vyměněny klempířské prvky, byly provedeny nové svody, které na straně směrem ke středu obce byly v ležaté kanalizaci zaústěny do již vybudované obecní kanalizace. Zbývající svody na opačné straně kostela budou uloženy do ležaté kanalizace po vybudování obecní přípojky pod konstrukcí vozovky mezi školou a ohradní zdí Výchovného ústavu.

Práce byly provedeny dle schválené projektové dokumentace. V interiéru kostela došlo k instalaci lana do stěny kruchty a tak byl kostel stažen i v jedné třetině délky v místě za věží kostela. Svislé trhliny byly zapraveny a zainjektovány.  

Objekt je chráněn jako kulturní památka České republiky a poděkování také patří Ministerstvu kultury ČR a Jihomoravskému kraji za finanční podporu zmíněných oprav. Stojí za pozornost, že už jsou opraveny kostely v Litobratřicích a sousedních Jiřicích u Miroslavi. Bylo by velmi pěkné, kdyby se pokračovalo stejným způsobem i na troskotovickém kostele.

V roce 2016 bude provedeno pročištění, zainjektování a zapravení všech svislých trhlin.  Vyztužení přídavným ztužujícím železobetonovým žebrem v místě vedle vítězného oblouku na půdě kostela. Sakristie je dostavovaná později než objekt kostela, je zastropena stlačenou valenou klenbou v podélném směru kostela a vykazuje trhliny charakteristické pro dodatečné sedání oproti lodi (odklon) a dále trhliny v klenbě, ze kterých lze usuzovat na mělké založení. V prostoru nad sakristií budou doplněna dvě železobetonová žebra a podbetonovány základy sakristie.

Na další roky se připravuje projekt celkové opravy střechy včetně výměny krytiny. Také delší dobu nezvoní zvony. V květnu tohoto roku byla pozvána na opravu zvonů zvonařská firma Kopečný. Po prohlídce nabídla opravu obou zvonů, jejich automatické zvonění ovládané ze sakristie. Cena opravy je 122.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se celkově opravuje kostel, budeme vděčni za jednotlivé dary na opravu těchto zvonů. Zvonařská firma je připravena zprovoznit zvony k letošní slavnosti hodů svatého Václava v Troskotovicích, které se uskuteční v neděli 25. září.  V neposlední řadě bych byl velice rád, kdyby se opravila také opěrná zeď v prostoru farního dvora, který teď využívá Výchovný ústav.

Vstoupili jsme do měsíce července, dětem začaly letní prázdniny, přeji dětem, mládeži i rodičům hezké prožití těchto dní.

Mgr. Pavel Merta

 

V Troskotovicích 4.7.2016

 

Přílohy: Obrazová dokumentace


Příloha

Vytvořeno: 19. 7. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 08:56
Autor: Správce Webu