Kanalizace + ČOV

UPOZORNĚNÍ  !!!

Přestože budovaná kanalizace v Troskotovicích ještě není zcela v provozu (v současnosti stále probíhá zkušební provoz) jsou již nyní zjišťovány porušení, která by ve větší míře mohla ohrozit provoz ČOV. V kynetách šachet se objevují vlhčené ubrousky, které sem rozhodně nepatří! Nepokazme si to, ještě než se nám kanalizace rozběhne naplno…