Dotazníkové šetření JmK

JmK prosí o spolupráci na dotazníkovém šetření, které je realizováno v rámci zpracování „Socioekonomické analýzy Dukovany“. Cílem této analýzy je zhodnotit předpokládané dopady dostavby a následného provozu Jaderné elektrárny Dukovany také v naší obci. Zadavatelem analýzy je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Dotazníkové šetření je určeno pro obyvatele (rezidenty) Troskotovic nebo občany, kteří mají v Troskotovicích obvyklé místo pobytu.  

Elektronický odkaz https://www.surveymonkey.com/r/dukovany_rezidenti, případně QR kód, který najdete v příloze.

Pro papírový sběr dat je připraven dotazník v souboru PDF, který si můžete vytisknout k ručnímu vyplnění. Podrobné instrukce jsou uvedeny v příloze.

Dotazníkové šetření bude probíhat nejdéle do 14. července 2024. Pokud budete mít k výzkumu jakékoliv otázky, můžete se obrátit na pracovníka Jihomoravského kraje Pavla Fišera, email: fiser.pavel@jmk.cz nebo zaměstnankyni společnosti KPMG paní Kristínu Boudovou, email: kristinaboudova@kpmg.cz.    

Děkujeme Vám za vstřícnou spolupráci, které si vážíme.

Instrukce k dotazníkovému šetření

Leták

Dotazník šetření dopadů plánované dostavby Jaderné elektrárny Dukovany