#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Aktualizace Územního plánu Troskotovic

Typ: ostatní | hlášení rozhlasu
formulář

Sběr podnětů k aktualizaci Územního plánu Troskotovice do 31.12.2021

Jelikož se množí jednotlivé požadavky občanů na změnu užívání jejich pozemků, rádi bychom posbírali všechny Vaše požadavky, koncepčně je posoudili a v případě schválení je předali ke zpracování v rámci jedné změny.

Sbíráme primárně požadavky na změnu užívání pozemků, které jsou ve Vašem vlastnictví. Jedná se např. o případy, kdy pozemek, který užíváte jako zahrada, je dle územního plánu veden jako veřejné prostranství a tím pádem zde není povoleno vystavět plot. Nejedná se o změny na plochy bydlení, u kterých by bylo třeba vyjmout jiné plochy z rezervních ploch pro bydlení.

Je třeba počítat s tím, že náklady na zpracování změny územního plánu, hradí navrhovatel, který je zároveň vlastníkem pozemku. Náklady na pořízení změny se pohybují v rozmezí cca 5 000 - 50 000 Kč podle rozsahu změny. Pokud se více žádostí zapracuje do jedné změny, náklady na jednotlivce se tak sníží.

Územní plán je k nahlédnutí na úřadu městyse a elektronicky na stránce http://www.pohorelice.cz/uzemni-plan-troskotovice.

Formulář Návrh na pořízení změny územního plánu je možné si vyzvednout na úřadě městyse či je dostupný elektronicky na webových stránkách městyse.

Dle § 46 Stavebního zákona Návrh na pořízení územního plánu obsahuje:

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,

b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,

c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,

d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,

e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

 

Formulář: Návrh na pořízení změny územního plánu


Příloha

Vytvořeno: 26. 10. 2021
Poslední aktualizace: 18. 11. 2021 09:29
Autor: